KOMUNIKACJA NIEJĘZYKOWA - badania naukowe

Szanowni Państwo

W imieniu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w międzynarodowych badaniach naukowych prowadzonych w celu dokonania polskiej adaptacji kwestionariuszy do badania komunikacji niejęzykowej niemowląt i małych dzieci. Dodatkowym celem tych badań będzie również analiza związku pomiędzy umiejętnościami małego dziecka a ich zdolnościami komunikacji.

Dlatego, proszę o wypełnienie kwestionariuszy (najlepiej wszystkich) rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 miesiąca życia.

Badania są całkowicie anonimowe i poufne. Aby można było połączyć ze sobą wypełniane kwestionariusze, proszę o wpisanie swojego Nicku lub Pseudonimu - tego samego na wszystkich kwestionariuszach.

Jednocześnie zapewniam, że wszystkie informacje i dane zamieszczone w kwestionariuszach będą wykorzystane w celach naukowych.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i chęć podzielenia się wiedzą na temat swojego dziecka.

dr Agnieszka Lasota
Kierownik Projektu Badawczego